UDRUGA ZA DOWN SINDROM - MOSTAR

Udruga za Down sindrom Mostar osnovana je u veljači 2011. godine i do sada broji 34 korisnika. Točan broj djece sa Down sindromom na području HNŽ nije poznat.

Osnovni ciljevi Udruge za Down sindrom su inkluzija osoba sa Down sindromom u sve sfere društva uključivanjem u redovni vrtićki program, redovno osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te time i mogućnost zapošljavanja osoba sa Down sindromom.

Najnovije

SPONZORI UDRUGE DOWN SINDROM MOSTAR