27 prosinac 2022

Ja to mogu

Udruga za Down sindrom je završila realizaciju projekta pod nazivom „Ja to mogu- rana intervencija i habilitacija za djecu i mlade sa sindromom Down“ podržanog većim dijelom od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Aktivnosti na koje je bio usmjeren ovaj projekt vrijedan 17.968,00 KM odnosile su se na pružanje visokokvalitetnih edukacijsko-rehabilitacijskih i logopedskih terapija za naše članove, primjenu novih tehnologija – Forbrain logopedski uređaj.
Usvojene vještine će naši članovi primjenjivati u ispunjavanju svojih svakodnevnih životnih obveza što je ujedno najvažniji aspekt koji nas najviše veseli.
Tijekom projekta smo organizirali predavanje “Značaj rane intervencije kod osoba s invaliditetom” za roditelje, odgajateljice, studente i tom prigodom smo i mi odrasli puno toga naučili.