24 svibanj 2023

Drugi po redu okrugli stol na temu “Da, ja sam osoba sa invaliditetom”

Jučer smo u prostorijama Lonato Lunchroom Mostar održali drugi po redu okrugli stol na temu “Da! Ja sam osoba sa invaliditetom”, kojeg provodi naša udruga u suradnji sa Centrom za socijalni rad Mostar i Udruzenje mladih “Ruzicnjak – Los Rosales” .

Cilj okruglog stola je predstavljanje projekta “Inicijativa za zakonsku regulativu invalidskih iskaznica“ i iskazivanje stavova organizacija osoba s invaliditetom. Ovom prilikom smo razgovarali o mogućnostima provedbe stavova OOSI i mišljenima relevantnih institucija koje skrbe za osobe s invaliditetom.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Mostara, Centra za socijalni rad, Ureda ombudsmana, Ministarstvo obrazovanja HNŽ/K, Ureda studenata sa invaliditetom Sveučilišta u Mostaru, Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO HNŽ), zastupnici u Parlamentu FBiH i Doma naroda FBiH, OESC Mostar, kao i članovi Vijeća mladih organizacija OSI.

Tokom diskusije su predstavljene sve pogodnosti koje bi osobe sa invaliditetom bile u mogućnosti ostvariti sa iskaznicom, kako u Bosni i Hercegovini tako i u drugim zemljama.Također su predstavljeni i dobri primjeri iz zemalja Europske Unije.Naredni korak u implementaciji ovog projekta je formiranje radne skupine od šest osoba iz oblasti prava, socijalnog rada i nevladinog sektora koji će sve donesene zaključke objediniti, dopuniti u „Inicijativu“ koja će se proslijediti na usvajanje u Parlament BiH.

U tijeku aktivnog učešća sudionika drugoga okruglog stola, usvojeni su sljedeći zaključci:

  • Prihvaćaju se zaključci Prvog okruglog stola.
  • Formirati radnu skupinu stručnjaka za nacrt “Inicijative za zakonsku regulativu invalidskih iskaznica“, sadržaj i vizualni izgled Iskaznice.
  • S Inicijativom upoznati što širi javnost, nositelje vlasti, OOSI, OSI. Iskaznica će olakšati upis u srednje škole.
  • Uz Iskaznicu će biti brže i lakše praviti Bazu podataka (Ured za rad sa studentima s invaliditetom).
  • Iskaznica vraća samopouzdanje i veću intimu OSI, te će omogućiti bolje pristupanje korištenju prava propisanim zakonskim i pod zakonskim aktima.
  • Zastupnicima u Parlamentu FBiH i Domu naroda FBiH je obaveza da zastupaju našu Inicijativu.
  • Agencija za zaštitu osobnih podataka je spremna na suradnju.

Ove aktivnosti su dio projekta Mostar – Prostori koji pokreću kojeg financira Vlada UK.