24 svibanj 2023

Obuka za zaštitu i spašavanje od požara

Danas smo prošli obuku za zaštitu i spašavanje od požara i kako reče naš edukator, ako mislite da znate puno o požarima, znate 1%. Za nas važna edukacija jer se radi o jačanju kapaciteta za spašavanje osoba s invaliditetom.

Obuku za osoblje organizacija je vodila ovlaštena firma Tehnozaštita Mostar. Razgovarali smo o sistemu zaštite od požara elektroinstalacijama, evakuaciji i drugim aspektima spašavanja. Izveli smo i praktične vježbe evakuacije te gašenja požara aparatima na bazi praha.

Aktivnosti su organizirane u okviru projekta #ZajedničkiOdgovor, koji financira Evropska unija u Bosni i Hercegovini a koji se provodi u sklopu Programa Prekogranične saradnje BIH CG CBC BiH-MNE. Projekat implementiraju Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-e , FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK.