Downloads

Priručnik za roditelje i stručnjake u izdanju Hrvatske zajednice za Down sindrom – preporučujemo svima!

Donosimo vam i Kodeks o načinu predstavljanja osoba s invaliditetom u medijima. Kodeks je nastao kao rad 46 bosanskohercegovačkih organizacija okupljenih oko Programa Shia 2011 – 2012.

Naša udruga u suradnji sa Hasanhodžić M. i saradnicima vam donosi Kalendar obaveznih i preporućenih medicinskih kontrola za djecu i odrasle s Down sindromom.