O nama

Udruga za Down sindrom Mostar osnovana je u veljači 2011. godine i do sad broji 34 obitelji i nominalnih članova uključenih u njen rad. Udruga djeluje na području Hercegovačko-neretvanske županije.

Temeljni cilj Udruge je senzibilizirati društvenu zajednicu prema osobama s DS, unapređenje zdravstvene i psiho-socijalne skrbi, obrazovanje, zapošljavanje i uključivanje osoba s DS u društvenu zajednicu, te poticanje znanstvenih i drugih istraživanja vezanih za DS. Posebna važnost se pridaje integraciji, odnosno uključivanju osoba s DS u sve sfere društva, redovne vrtićke programe, redovno osnovno i srednje obrazovanje te mogućnost zapošljavanja osoba s DS. Udruga posebno brine o djeci i mladima s DS lošijeg imovinskog i socijalnog stanja radi poboljšanja njihove kvalitete života.

Udruga je organizirala kroz razne projekte i donacije, niz okruglih stolova, predavanja i radionica. Istaknut ćemo neke najznačajnije: prvo javno obilježavanje Svjetskog dana osoba s DS, prvi Simpozij o Down sindromu u HNŽ uz potporu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ i SKB Mostar, Habilitacija osoba s Down sindromom, okrugli stol „Značaj rane intervencije kod osoba s DS“, predavanja „Kako uče djeca s DS“, edukacija uporabe Numikona kod djece sa DS, radionica „Pružimo ruku odgajateljima“, „Zajedno učimo uspješnije“, „I ja sam kreativan“, „Art radionica 21“ projekti Federalnih ministarstava u BiH, akcije dobrovoljnog darivanja krvi, organizacija terapije Talk Tools jedine u BiH, organizira kulturnu manifestaciju „U susret Božiću“, izrada centralnih „Jaslica“ za grad Mostar, itd. Pokrenuli kampanju „Obrazovanje bez diskriminacije“, koja je osigurala asistente u nastavi za sve osobe s invaliditetom u redovnoj školi na području HNŽ-e. Sudjeluje u kampanji „Probudi se“ na nivou čitave Bosne i Hercegovine koju organizira ured MY RIGHT u BiH. Sudjelovali u izradi LAP za osobe s invaliditetom, koji je usvojen za naredno razdoblje.

Zbog malog broja terapija u Službi za psihofiziološke i govorne poteškoće, Udruga svojim članovima osigurava terapije kod logopeda, defektologa, radnog terapeuta i fizioterapeuta, a sve to sukladno financijskim mogućnostima Udruge. Također organiziramo razne radionice kao što su fotografska, likovna, kreativna i glazbena radionica, potičemo socijalizaciju starijih članova izlascima u kino, odlascima na kuglanje i sl.

Naš rad i aktivnosti temelje se na Zakonu o udrugama i fondacijama BiH, na Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom, zatim Akcionim planovima za ostvarivanje ciljeva Strategije u oblasti invalidnosti FBiH, a kojeg implementira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike FBiH.

Prostorije udruge: Zagrebačka 34, Mostar

Račun udruge Unicredit banka d.d.: 3381302231830812

Predsjednik: Igor Ledić

Dopredsjednica: Sonja Čuljak

Tajnik: Slavica Raspudić

e-mail: down.mostar@gmail.com

kontakt@down-sindrom.org

Mob: +387 63 299 956

Udruga za Down Sindrom - Mostar